Generelle betingelser

Aflysning / udeblivelse


SELVTRÆNING OG COACHINGTIMER:
Kan frit ændres eller aflyses indtil 24 timer før aftalestart. Dette kan ske i vores oneline bookingsystem under "mine tider".
Når der er mindre end 24 timer til aftalestart kan aftale dato og/eller tidspunkt ikke ændres.

Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før aftalestart, uanset årsag for afbuddet, skal det bekræftede beløb for aftalen betales inden udgangen af aftaledagen, og du skal give Equility besked om aflysningen på telefon 5020 1209 eller via mail på info@equility.dk

Du kan ikke overdrage din tid til en anden person uden forudgående aftale med Equility.

INTROTIMER:

Fra betalingsfrist dato og frem betragtes aftalen som bindende. Dvs. efter betalingsfrist dato kan du ikke flytte din tid, og ved afbud eller udeblivelse refunderes deltagergebyret ikke, uanset årsag for aflysning.


BESØG MED HVALPEKULD SAMT ARRANGEMENTER:
Regler for aflysning fremgår af bekræftelsen.


HVIS EQUILITY ER NØD TIL AT AFLYSE:
Equility kan, i meget sjældne tilfælde, være nødsaget til at aflyse en aftale.
Hvis Equility aflyser en forudbetalt aftale tilbydes en erstatningstid. Er det ikke muligt at finde en erstatningstid inden for rimelig tid, tilbagebetales det forudbetalte beløb.


Ankomst og parkering

Ring på klokken ved lågen i indkørslen/parkering når du er ankommet, men gå ikke ned til hallen før end du er blevet hentet ved lågen.


Lad din hund blive i bilen, eller vent på cykelstien ved indkørslen indtil den forrige hund har forladt hallen og er blevet sat i bilen.


Equilitys personale har til enhver tid ret til at opholde sig i hallen. Har du en særlig grund til at I ikke vil forstyrres, eksempelvis  hvis din hund er meget sensitiv og utryg ved fremmede mennesker skal du give besked herom ved ankomst.


Ansvar
Træning i hallen og de omkringliggende arealer er for egen risiko, og Equility kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører.


Det er den person som har booket aftalen som er ansvarlig for, at alle deltagere/tilskuere overholder de gældende regler.


Sikkerhedsmæssige instrukser fra Equilitys personale skal til en hver tid overholdes. 


Antal hunde

Ved Introtimer må hver fører medbringe max. 1 hund.

Ved selvtræning kan hver hundefører gerne medbringe flere hunde, men alle hunde skal tilhøre den eller de deltagende hundefører(e).
Det er ikke tilladt at bruge Equilitys faciliteter til aktivering af hunde for venner, bekendte eller klienter.

Der må ikke på noget tidspunkt være mere end 4 hunde i hallens træningsområde på samme tid.
Fri leg i høj fart mellem flere hunde er, af sikkerhedsmassige årsager ikke tilladt i træningsområdet i hallen.


Tilskuere må ikke medbringe egne hunde.

Betaling

Ved introtimer, arrangementer og besøg med hvalpekuld oplyses betalingsbetingelser i bekræftelsen.

Ved selvtræning foretrækker vi at du betaler på dagen når du er i hallen. Du kan betale kontant, via bankoverførsel eller via mobilepay. Betaling sker, hvis intet andet er aftalt, lige inden hallen forlades. Kontonummer og mobilepay shopnummer finder du i hallen.


Booking

Hvis du inden for de seneste 24 mdr. ikke har deltaget i enten Introtime, træning med Coaching eller selvtræning, vil du skulle deltage i en introtime igen før du igen kan deltage i Selvtræning.


Booking - Introtimer, Coaching eller Besøg med hvalpekuld

Booking af Introtimer, besøg med hvalpekuld og Coaching bestilles via kontaktformular her på vores website.
Deltagelse i Introtime er en forudsætning for at man efterfølgende kan booke tid til Selvtræning.

Booking - Selvtræning bookes via vores online bookingsystem
Når du booker en aftale til  mere end 1 hundefører, skal du oplyse navn på alle hundeførere som er omfattet af den aktuelle aftale.
Alle hundeførere skal inden for de seneste 24 mdr. have deltaget i enten en Selvtræning, Coaching eller en Introtime.


Hvis der kommer tilskuere med, skal antal oplyses inden ankomst. Tilskuerere må ikke medbringe egen hund(e).

BEMÆRK - alle bekræftelser sendes via mail. Har du ikke modtaget en mail med bekræftelse på din aftale, så er aftalen ikke din.
Hvis dit telefonnummer er registreret i bookingsystemet, vil du modtage en aftalepåmindelse 24 timer før aftalestart.


Børn
Børn i alderen 10 til 16 kan deltage i en Introtime sammen med en voksen som enten har deltaget i en Introtime, eller som deltager sammen med barnet i Introtimen.

Ved leje af hallen til selvtræning, skal børn under 16 år altid være ifølge med en voksen person som tidligere har deltaget i en Introtime.

Børn må ikke klatre på opstillingerne/redskaberne eller bruge hallen som legeplads.


Forsikring og vaccination.
Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner/medbringer i hallen er vaccineret mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme, samt at hunden naturligvis skal være ansvarsforsikret. Tjek selv med dit forsikringsselskab om det kræver udvidet forsikring at træne et sted som hos Equility.

Det kan til enhver tid kræves, at du viser dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.
Har hunden utøj, eller er den syg (kennelhoste, diarré, giardia, hjerte/lungeorm eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på matriklen.


Liner og seler

Din hund skal føres i line på vej til og fra hallen samt i den første del af hallen som ikke er træningsområde.
Brug af flexliner er ikke tilladt på stykket mellem parkering og hallen, samt inde i hallen. Du må gerne bruge flexline på vores udendørs træningsområde.


Løbetid

Hunhunde i løbetid er velkomne, men de skal bære løbetidsbukser så længe de er indenfor i hallen. Udendørs er der ikke krav om løbetidsbukser.

Nosework
Du må gerne, dog kun efter forudgående aftale, træne nosework i træningsområdet ( både inde og ude), men brug kun hydrolat og duftene skal være placeret i beholdere. Brug af olier og filtdutter er ikke tilladt. 
Det er IKKE tilladt at træne nosework i den del af hallen som ikke er træningsområde.


Redskaber og inventar

Forhindringerne og opstillingerne er kun for hunde. Mennesker må IKKE færdes på disse.

De små redskaber som ligger til rådighed som eksempelvis bolde, figurantdyr, balance redskaber etc. er IKKE hundelegetøj. Hvis din hund har bidt i nogle af disse effekter, skal du straks informere inden du kører herfra.


Efterlad hallen som du gerne vil modtage den. Ryd op efter dig, stil de ting på plads som du har flyttet rundt på.

Efterlad ikke godbidder rundt omkring i træningsområderne og på opstillinger og redskaber. Det forstyrrer træningen for de næste hunde, og kan være til stor gene for vores gæster hvis hunde lider af allergi.

Har du brugt vores vandskål bedes du skylle den godt, og stille den på plads hvor du fandt den.

Finder du fejl på inventar eller udstyr, så SKAL du give besked herom så vi kan få fejlene udbedret.


Rygning

Rygning er ikke tilladt i hallen. Ryger du udendørs bedes du tage dine cigaretskodder med hjem.


Tid

Den faktiske lejetid af hallen er 50 - 55 minutter., alt efter aftaletype.
Ved selvtræning skal du forlade hallen senest 5 minutter i "hel".

Tilskuere
Du må gerne have et begrænset antal tilskuere med ved selvtræning, men ikke ved Introtimer og Coaching. Tilskuere må gerne opholde sig i træningsområdet.
Du skal give besked inden ankomst hvis du har tilskuer(e) med, og disse må ikke deltage i træningen med hunden/hundene, og må ikke medbringe egen hund(e).
Når du booker tid i vores online bookingsystem er der et felt hvor du kan oplyse at du har tilskuere med. Du behøver ikke at oplyse navn på tilskuer(e), antal er fint.


Toilette etikette
Din hund skal være luftet godt af umiddelbart inden ankomst. Har du ikke nået det inden ankomst anbefaler vi at du går bagom hallen, og starter med at træne i vores udendørs træningsområde (skoven).

Tisser din hund i/på boldebassinnet, på tæpper eller måtter, beder vi dig om at tørre det ramte område af med aftørringspapir, og så give besked til Equilitys personale når du forlader hallen, så vi kan få effekterne ordentligt rengjort.

Vi har 2 beholdere til fyldte prutteposer i hallen, brug denne frem for vores affaldbeholdere i indkørslen. Vi beder dig om at huske at slå knude på poserne.

Du bedes foretage en grundig afsøgning af træningsområdet og sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber inden du forlader hallen. Dette er særligt vigtigt hvis du ikke har hold opsyn med din hund(e) under hele besøget.


Undervisning

Equilitys faciliteter udlejes ikke til nogen form for kommerciel brug. 

Det er ikke tilladt at udøve undervisning når du lejer vores Faciliteter, og det er ikke tilladt at medbringe hunde som du har i træning for kunder/klienter.