Generelle betingelser

Aflysning / udeblivelse

Standardbooking/selvtræning og Coachingtimer kan frit ændres eller aflyses indtil 24 timer før aftalestart.

Introtimer skal forudbetales, og tilmelding til disse er bindende. Efter betaling kan Introtrimen ikke flyttes, og ved aflysning betales deltagergebyret ikke retur.

Du kan ikke overdrage din tid til en anden person udenuden forudgående aftale med Equility.

Ved gruppearrangementer er der særlige regler for aflysning. Disse vil blive beskrevet ved fremsendt tilbud.


Reserverede bookninger kan fra Equilitys side aflyses hvis hallen udlejes til heldagsarrangementer, eller hvis Equility skulle blive ramt af sygdom eller nationale/regionale restriktioner.


Ankomst og parkering


Ring på klokken ved lågen i indkørslen når du er ankommet, men gå ikke ned til hallen før end du er blevet hentet ved lågen.


Lad din hund blive i bilen, eller vent på cykelstien ved indkørslen indtil den forrige hund har forladt hallen og er blevet sat i bilen.


På turen fra parkeringspladsen og til hallen og retur bedes du, af hensyn til husstandens dyre, holde så langt til venstre som muligt (og til højre når du skal retur) 

Hvis du har flexline på din hund på vej ned mod hallen SKAL denne holdes kort og bremset.
Lad ikke din hund markere på vægge, blomsterkrukker, hønsehus etc. på vej ned til hallen.


Equilitys personale har til enhver tid ret til at opholde sig i hallen. Har du en særlig grund til at I ikke vil forstyrres, eksempelvis  hvis din hund er meget sensitiv og utryg ved fremmede mennesker skal du give besked herom ved ankomst.


Ansvar
Træning i hallen og de omkringliggende arealer er for egen risiko, og Equility kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører.


Alle som træner i hallan skal have deltaget i en Introtime. Når du booker en tid skal du altid oplyse hvem bookningen omfatter.

Det er den person som har booket tiden som er ansvarlig for at alle deltagere overholder de gældende regler.


Der er mange genstande i hallen som hundene kan komme til skade på ved forkert brug elle rfor høj fart. Det er altid hundeføres ansvar at vurdere om hunden er klar til at bruge hallens udfordringer. 


Antal hunde

Ved Introtimer må hver fører medbringe 1 hund.
Ved selvtræning kan du medbringe så mange hunde du vil, men der må ikke på noget tidspunkt være mere end 4 hunde i hallens træningsområde på samme tid.


Betaling

Introtimer og besøg med hvalpekuld skal betales forud. Oplysninger vedr. betaling kommer sammen med bekræftelsen.

Ved selvtræning foretrækker vi at du betaler på dagen når du er i hallen. Du kan betale kontant eller via mobilepay. Betaling sker, hvis intet andet er aftalt, lige inden hallen forlades. 

Hjælp os med at holde vores omkostninger til Mobilepay gerbyrer nede, betal derfor halleje og køb af godbidder samlet.


Booking

Ved bookning af hallen til selvtræning skal du altid oplyse om hvor mange personer bookningen omfatter.
Du skal oplyse fulde navn på alle som skal træne hund i hallen. Har du tilskuere med skal du også oplyse om dette. Vi behøver ikke at få oplyst navn på tilskuere.


Børn
Børn under 16 kan deltage i en Introtime sammen med en voksen som enten har deltaget i en Introtime, eller som deltager sammen med barnet i Introtimen.

Ved leje af hallen til selvtræning skal børn under 16 år altid være ifølge med en voksen person som tidligere har deltaget i en Introtime.

Børn må ikke klatre på opstillingerne/redskaberne eller bruge hallen som legeplads.

Forsikring og vaccination.
Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner/medbringer i hallen er vaccineret mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme, samt at hunden naturligvis skal være ansvarsforsikret. Tjek selv med dit forsikringsselskab om det kræver udvidet forsikring at træne et sted som hos Equility.

Det kan til enhver tid kræves, at du viser dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.
Har hunden utøj, eller er den syg (kennelhoste, giardia, eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på matriklen.


Liner og seler

Din hund skal føres i line på vej til og fra hallen samt i den første del af hallen som ikke er træningsområde.
Hvis du kan kalde din hund til dig må den gerne gå uden snor på udendørs træningsområder. Disse er ikke indhegnet.

Brug af flexliner er ikke tilladt.

Leg

Hallen må ikke bruges til "fri leg" mellem flere hunde. Vi henviser til de udendørs træningsområder til dette formål


Løbetid

Hunhunde i løbetid er velkomne, men de skal bære løbetidsbukser så længe de er i hallen. Du skal altid oplyse os hvis du har en hund i løbetid med i hallen.


Nosework
Du må gerne, dog kun efter forudgående aftale, træne nosework i træningsområdet, men brug kun hydrolat og duftene skal være placeret i beholdere. Brug af olier og filtdutter er ikke tilladt. 
Det er IKKE tilladt at træne nosework i den del af hallen som ikke er træningsområde.


Redskaber og inventar

Forhindringerne og opstillingerne er IKKE bygget til brug af mennesker, og der er derfor ikke tilladt for hverken børn eller voksne at færdes på dem.

De små redskaber som ligger til rådighed som eksempelvis bolde, figurantdyr, balance redskaber etc. er IKKE hundelegetøj. Hvis din hund bider nogle af disse effekter i stykker skal du straks informere os herom.
På sansebanerne kan der ligge pivdyr skjult under "puder" eller vipper. Disse er lagt der for at man kan træne hunden til at lære at fortsætte ved forstyrrelser. Lad ikke din hund grave efter pivdyret så puder eller vipper ødelægges.


Efterlad hallen som du gerne vil modtage den. Ryd op efter dig, stil de ting på plads som du har flyttet rundt på. Rengør gerne vandskålen med kogende vand hvis du har benyttet den.
Finder du fejl på inventar eller udstyr, så SKAL du give besked herom så vi kan få fejlene udbedret.


Rygning

Rygning er ikke tilladt i hallen. 


Tid

Den faktiske lejetid af hallen er 55 minutter. Du skal forlade hallen senest 5 minutter i "hel".

Tilskuere
Du må gerne have et begrænset antal tilskuere med ved selvtræning, men ikke ved Introtimer og Coaching.
Du skal give besked inden ankomst hvis du har tilskuer(e) med, og disse må ikke deltage i træningen med hunden/hundene.


Toilette etikette
Din hund skal være luftet inden ankomst. 
Vi har en beholder til fyldte hundeposer i hallen, brug denne frem for vores affaldbeholdere i indkørslen.


Skyl efter med vand fra vandposten hvis din hund kommer til at tisse op af inventaret i hallen. Tisser din hund på tæpper, måtter eller i sansebanen skal du ikke skylle med vand, men give besked herom når du forlader hallen så vi kan få dem rengjort.


Vær særligt opmærksom hvis du har flere hunde med i hallen, og hvis en eller flere af hundene går omkring uden dit opsyn, så bedes du lave en grundig afsøgning af træningsområdet og sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber. 


Undervisning

Equilitys faciliteter udlejes udelukkende til privat brug.
Det er ikke tilladt at udøve undervisning når du lejer vores Faciliteter. Vores faciliteter udlejes ikke til eksterne undervisere.Retningslinjer sidst revideret d. 25-10-2021